Hällristning L1959:2012, Svarteborg 721 i Munkedal, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:2012
Foto av Hällristning L1959:2012
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 9,6x2,05 m (NÖ-VS), bestående av 2 hällristningytor (A & B), med 8 skeppsfigurer, 3 människofigurer, 1 U-formad figur och 29 skålgropar.
Hällristning (A), 2,8x2,05 m (NÖ-SV), bestående av 8 skeppsfigurer, 3 människofigurer, 1 U-formad figur och 25 skålgropar.
Skeppen är 35-81 cm l, varav 4 enkellinjetyp, därav 2 med bemanningsstreck; 4 av dubbellinjetyp, därav 2 med bemannings- och spantstreck, 1 med bemanningsstreck och 1 med spantstreck. Människofigurerna är 22-45 cm l, alla med helhuggna kroppar, varav 2 med vader, fallos, skrotum, och 1 med svärd. 1 fragmentarisk. Den U-formade figuren är 8 cm l. Skålgroparna är 3,5-6,5 cm diam och 0,5-1,2 cm dj. Belägen på SÖ-sluttande, vittrad och skadad häll.
4,7 m SV om yta (A) är: Hällristning (B), 2,17x0,3 m (NÖ-SV), bestående av 4 skålgropar, 4-5,5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på överdelan av SÖ-sluttande häll.
Mellan yta (B) och hus är sentida ristningar, bl.a. 3 ankare och bokstäverna KA.
Hittade vid arkeologisk hällristningsdokumentation utförd av Projekt hallristning.se år 2013. (Raä dnr: 3.4.2-1329-2014)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Svarteborg socken i Munkedals kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Trädgård.

På långsmal häll (NÖ-SV) i trädgård, 6,8 m NNÖ om boningshusets Ö hörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Svarteborg socken eller Munkedal kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.51853
Longitud: 11.545348
Lämnings-ID: L1959:2012
Riksantikvarieämbetets ID: Svarteborg 721
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Munkedal
Socken: Svarteborg
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:2012