Hällristning L1959:1572, Sundals-Ryr 179 i Vänersborg, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:1572
Foto av Hällristning L1959:1572
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,95x0,90 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 cirkelfigur, 1 korsformad figur, samt 1 skålgrop.
Skeppet är 50 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck, med 45 cm hög stäv. Stäven djupt huggen. Cirkelfiguren är 39 cm diam och består av 4 koncentriska cirklar runt en mittpunkt. Den korsformade figuren är 22x18 cm stor. Skålgropen är 5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på Ö-sluttande, låg, vittrad gnejshäll. (Dnr: RAÄ-2017-5224)

Äldre beskrivning:
Hällristning, ca 1x1 m, bestående av minst 1 skepp, 1 cirkelfigur och 1 obestämbar figur.
Skeppet är ca 50 cm l, enkellinjetyp med bemanningsstreck och ovanligt hög stäv. Cirkelfiguren är ca 40 cm diam och består av 4 koncentriska cirklar runt en skålgrop. Den obestämbara figuren är ca 20 cm l. Belägen på plan, lätt vittrad gnejshäll. (Raä dnr: 3.4.2-3389-2015)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Sundals-Ryr socken i Vänersborgs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Omedelbart N om N hörnet av mindre byggnad.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Sundals-Ryr socken eller Vänersborg kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.573158
Longitud: 12.20326
Lämnings-ID: L1959:1572
Riksantikvarieämbetets ID: Sundals-Ryr 179
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Vänersborg
Socken: Sundals-Ryr
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:1572