Hällristning L1959:125, Tossene 1022 i Sotenäs, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:125
Foto av Hällristning L1959:125
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, ca 5x1 m (N-S), bestående av 2 hällristningsytor (A & B) med 1 skeppsfigur, 1 människofigur och 2 skålgropar.
7 m SÖ om gärdesgård (NÖ-SV), på en punkt ca 5 m SSV från där gärdesgård möter brottkant i berg, är:
Hällristningsyta (A), 0,65x0,63 m (Ö-V), bestående av 1 skepp, 55 cm l, enkellinjetyp utan bemanning och 2 skålgropar, 4,5-5 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på svag V-sluttande, lätt vittrad men jämn häll. Skeppet är "upp och ned" i förhållande till hällens lutning.
4,2 m N om yta (A) och 2,15 m SV om inre hörn av brottkant, är:
Hällristningsyta (B), bestående av 1 människofigur, 42x15 cm (NNV-SSÖ). Ej färdighuggen, betsår av huvud, kropp, svärd, ett ben och en "lös" fot. Belägen på ÖNÖ-sluttnade, mycket jämn och lätt vittrad häll i vattenrinning. Figuren ligger på rygg i förhållande till hällens lutning. (Raä dnr: 3.4.2-1211-2013)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tossene socken i Sotenäs kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergparti. Betesmark.

Yta (A) är 7 m SÖ om gärdesgård (NÖ-SV), på en punkt ca 5 m SSV från där gärdesgård möter brottkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tossene socken eller Sotenäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.447442
Longitud: 11.374411
Lämnings-ID: L1959:125
Riksantikvarieämbetets ID: Tossene 1022
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Sotenäs
Socken: Tossene
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:125