Hällristning L1959:122, Tanum 2310 i Tanum, Västra Götaland
Foto av Hällristning L1959:122
Foto av Hällristning L1959:122
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,78x0,35 m st, på löst block, 0,85x0,65 m st och 0,25 m h, bestående av 1 skepp, 1 huggen linje och 35 skålgropar.
Skeppet är 38 cm l, enkellinjetyp, med två bemanningsstreck. Den huggna linjen är 10 cm l. Av skålgroparna är 29 runda, 2-7 cm diam och 0,3-1,5 cm dj, varav 2 sammanbundna med ränna, 2 cm l, och från 1 skålgrop utgår en ränna, 7 cm l; 6 av skålgroparna är ovala, 5-11 cm l, 2,5-4,5 cm br och 0,5-1,5 cm dj. Stenen är av gnejs. Hällristningsblocket kommer från Svarteborgs sn, men okänt varifrån i socknen. Nu på Vitlycke museum, där stenen ligger bland andra hitflyttade hällristningsstenar. Beskrivning vid specialinventering av Projekt hallristning.se år 2012. (Raä dnr 3.4.2-1197-2013)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Tanum socken i Tanums kommun (Västra Götalands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Museipark.

Ca 25-30 m NÖ om utgång från Vitlycke museum. Vid stig.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Tanum socken eller Tanum kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.701489
Longitud: 11.341264
Lämnings-ID: L1959:122
Riksantikvarieämbetets ID: Tanum 2310
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Västra Götaland
Kommun: Tanum
Socken: Tanum
Riksantikvarieämbetets information: » L1959:122