Hällristning L1958:3097, Gamleby 410:2 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1958:3097
Foto av Hällristning L1958:3097
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning i block, 1,5x1x0,95 m, bestående av 1 fotsula, 1 uthuggen yta, 12 rännor och 109 skålgropar.
Fotsulan är 18x7 cm och helt uthuggen med en skålgrop i hälen. Den uthuggna ytan är 7x7 cm och sammanbinder tre skålgropar. Av skålgroparna är 102 runda 3-8 cm i diam och 0,5-4 cm dj; 7 är avlånga 5-14 cm l, 3-8 cm br och 0,5-3 cm dj. Rännorna är 1-5 cm l, 7 av den sammanbinder skålgropar, 5 rännor utgår från skålgropar. Belägen på blockets plana ovansida. Ny beskrivning vid specialinventering utförd av Botark år 2012. (Raä dnr: 326-4175-2012)

Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst, 1,5x1 m (ÖNÖ-VSV) i jordfast sten, 2,2x1,2 m st (ÖNÖ-VSV) och 0,95 m h. I dess plana men ställvis skrovliga och starkt vittrade ovansida och på en plan avsats, 0,4 m lägre än ovansidan är förekomsten bestående av ca 85 älvkvarnar, 3-6 cm diam och 0,25-1,5 cm dj, av vilka 3 är förbundna med varandra och bildar en triangel och 8 är parvis förbundna med varandra genom rännor, 4 ovala fördjupningar 7,5x4-15x5 cm st och 0,5-3 cm dj och 2 oregelbundna, rännformiga fördjupningar, 20-25 cm l, 2-7 cm br och intill 1,5 cm dj. Av älvkvarnarna är 2 st på avsatsen i S. Förekomsten har en altarliknande prägel ovanför åkermarken i SÖ.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I SÖ-sluttningen, skogsmark.

45 m VSV om Raä nr 410:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.909067
Longitud: 16.352225
Lämnings-ID: L1958:3097
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 410:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:3097