Hällristning L1958:2743, Gamleby 429:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1958:2743
Foto av Hällristning L1958:2743
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3,1x0,9 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 1 ramfigur, 2 fotsulor, 3 fragment och 7 skålgropar.
Ramfiguren är 47x45 cm och delvis fragmentarisk. Fotsulorna är 23-42 cm l och 9-15 cm br, båda är konturhuggna. Fragmenten är 8-25 cm l. Skålgroparna är 4-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på brant NÖ-sluttande häll. Ny beskrivning vid specialinventering utförd av Botark år 2012. (Raä dnr: 326-4175-2012)

Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst, 0,63x0,4 m st (NNÖ-SSV) i fast häll, där denna bildar en avsats med svag lutning mot NÖ, bestående av 5 älvkvarnar, 4-6,5 cm diam och 0,5-1,75 cm dj. 1,4 m SV om förekomsten högre upp på den sluttande hällen är 1 älvkvarn, 3,5 cm dia m och 0,5 cm dj.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ-sluttningen av jordtäckt bergudde med uppstickande hällar, betesmark. - - 2012: Hagmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.910109
Longitud: 16.353005
Lämnings-ID: L1958:2743
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 429:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:2743