Hällristning L1958:2503, Gladhammar 22:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1958:2503
Foto av Hällristning L1958:2503
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde 16x4 meter (ÖSÖ-VNV) bestående av 3 hällristningsförekomster (A-C).
Hällristning (A), 2,6x2,5 m (N-S), bestående av 1 människofigur, 17 fotsulor, 1 ring, 5 fragment och 37 skålgropar.
Människofiguren är 17 cm l och helt uthuggen. Fotsulorna är 17-24 cm l och 9-16 cm br, alla konturhuggna varav 15 med sandalband därav 6 parställda, av dem är 4 sammanhuggna. Ringen är 7 cm i diam. Fragmenten är 7-15 cm l. Skålgroparna är 2-4 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på svagt SV-sluttande häll.
1,8 m ÖSÖ om hällritstning (A) är: Hällristning (B), 2,6x1,7 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 skepp, 6 fotsulor, 3 fragment, 1 ränna och 3 skålgropar.
Skeppet är 24 cm l och av enkellinjetyp som är hugget i en isrepa. Fotsulorna är 14-24 cm l och 8-13 cm br, alla konturhuggna varav 3 med sandalband. Fragmenten är 6-11 cm l. Rännan är 4 cm l och sammanbinder två av fotsulorna. Skålgroparna är 3-4 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på SV-sluttande häll.
8 m SÖ om hällristning (B) är: Hällristning (C), 0,4x0,2 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 skepp, 1 fragment och 4 skålgropar.
Skeppet är 33 cm l, helt uthugget och prickhugget. Fragmentet är 17 cm l. Skålgroparna är 1-4 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på SSV-sluttande häll.
(Raä dnr: 326-2897-2011)


Äldre beskrivning: Hällristning, 2x1,3 m 2x1,3 m (ÖSÖ-VNV) bestående av ca 20 skålgropar och 13 fotsulor. Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,3-1 cm dj. Fotsulorna är samtliga ca 20x10 cm, kanthuggna, med i 2 fall tvärstreck vid hällen. 2 är kopplade invid varandra, 2 är endast delvis slutförda. Samtliga är mycket grunda men ändock grovt huggna. Fotsulorna samt flertalet skålgropar förefaller vara huggna i sen tid. Dock kan några av de mindre skålgroparna vara äkta.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gladhammar socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt V-sluttande berghäll. Skogsmark.

7 m N om N hörnet av åker.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gladhammar socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.713046
Longitud: 16.447942
Lämnings-ID: L1958:2503
Riksantikvarieämbetets ID: Gladhammar 22:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gladhammar
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:2503