Hällristning L1958:1880, Gamleby 247:8 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1958:1880
Foto av Hällristning L1958:1880
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, i block (2,6x1,8x1 m), bestående av 1 fotsula och 25 skålgropar.
Fotsulan är 14x7 cm och helt uthuggen med en skålgrop i hälen. Skålgroparna är 3-10 cm i diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på blockets plana ovansida. (Raä dnr: 326-3131-2010)

Äldre beskrivning: Älvkvarnsförekomst,1,1x0,8 m (NNÖ-SSV) på block 2,5x1,2 m och 0,9 m h, bestående av 17 älvkvarnar på blockets plana ovansida. Älvkvarnarna är 4-8 cm diam och 0,2-0,5 cm dj. Älvkvarnsblocket ligger på sluttningen ned från "gravfältet" till hagmarken.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av samt avsatser och SV-slänt av delvis moränbunden bergrygg. Hagmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.869346
Longitud: 16.457141
Lämnings-ID: L1958:1880
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 247:8
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:1880