Hällristning L1958:1079, Gamleby 253:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1958:1079
Foto av Hällristning L1958:1079
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 4,9x3,2 m (NV-SÖ), bestående av 12 skepp, 2 djurfigurer, 6 fotsulor, 1 obestämbar figur, 5 fragment, 18 rännor och 223 skålgropar.
Skeppen är 21-50 cm l, 6 av dubbellinjetyp varav 1 med bemanningsstreck och 2 med spantstreck, 2 av enkellinjetyp med bemanningsstreck, 4 helt uthuggna varav 2 med bemanningsstreck. Djurfiguerena är 28-38 cm l, helt uthuggna varav det ena tvåbent och det andra fyrbent och falliskt. Fotsulorna är 20-30 cm l och 9-12 cm br, alla konturhuggna varav 3 med sandalband, 2 fotsulor är parställda och 2 andra är sammanhuggna. Den obestämbara figuren är 18x18 cm och djurliknande. Fragmenten är 5-21 cm l. Rännorna är 2-17 cm l, 6 av dem utgår från skålgropar och 12 sammanbinder skålgropar. Av skålgroparna är 221 runda 2-22 cm i diam och 0,5-4 cm dj, 2 är avlånga, 7-15 cm l, 3-6 cm br och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på uppstickande hällrygg. (Raä dnr: 326-3131-2010)

Äldre beskrivning: Hällristning, 2,8x2,3 m (NNV-SSÖ) bestående av 3 skepp och 110 skålgropar. Av skeppen är ett 50 cm l, och ett (i hällens V-sluttning) 21 cm l, båda med bemanningssträck. Det tredje är 45 cm l och mycket grunt ristat. Av skålgroparna är c:a 15 st 10-17cm i diam och 2-4 cm djupa. De övriga varierar från bara enantydan till grop till 10 cm i diam och från några mm djup till 2 cm. Flera av älvkvarnarna har rännformiga förbindningar, nästan lika djupa som groparna.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Små flacka bergklackar i anslutning till lerdal. Hagmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.87554
Longitud: 16.444585
Lämnings-ID: L1958:1079
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 253:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1958:1079