Hällristning L1957:9659, Söderåkra 109:1 i Torsås, Kalmar
Foto av Hällristning L1957:9659
Foto av Hällristning L1957:9659
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Hällristning, 1,2x0,6 m, bestående av 1 skepp(?), 66 cm l och3- 4 svängda båglinjer, möjligen rester av skepp, 110 cm l. Iden nu mera mot NV vända, sannolikt primära översidan av block,1,9x1,5x 1,3 m st. I ytan är två borrhål. Upptaget frånnärliggande åker? Mycket grunt ristad. Dock klart iakttagbar vidsläpljus kl 16.30. Ytan mycket ojämn. 109b överförs till nr 271. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Söderåkra socken i Torsås kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Grusrygg. Skogsdunge.

Sekundärt upplagt block, 16 m SSÖ mynning körväg i landsväg(NNÖ-SSV).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Söderåkra socken eller Torsås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.361522
Longitud: 16.064612
Lämnings-ID: L1957:9659
Riksantikvarieämbetets ID: Söderåkra 109:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Torsås
Socken: Söderåkra
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:9659