Hällristning L1957:4485, Mönsterås 83:1 i Mönsterås, Kalmar
Foto av Hällristning L1957:4485
Foto av Hällristning L1957:4485
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning inom en yta av 1,4x1 m bestående av 3 skeppsfigurer och en cirkelfigur. Skeppsfigurerna består av ett helt tydligt skepp 1,1 m l och 0,4 m h. Skeppet har 2 stävlinjer och 17 bemanningsstreck. De övriga 2 skeppsfigurerna är 0,3x0,15 m respektive 0,35x0,1 m st, något otydliga. Den cirkelformade figuren är 0,1 m i diam. Samtliga figurer är prickhuggna. Skeppens linjer är ca 6- 10 mm br.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Mönsterås socken i Mönsterås kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Skarp sluttande berg mot SV. Tomtmark.

11 m Ö 20cg S om NÖ hörnet av manbyggnad 10 m V 35cg N om SV hörnet av uthus.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Mönsterås socken eller Mönsterås kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.054225
Longitud: 16.390453
Lämnings-ID: L1957:4485
Riksantikvarieämbetets ID: Mönsterås 83:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Mönsterås
Socken: Mönsterås
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:4485