Hällristning L1957:4259, Lofta 162:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1957:4259
Foto av Hällristning L1957:4259
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3x1 m (NV-SÖ) bestående av 8 skeppsfigurer, 1 hjulkors, 30 älvkvarnar, 1 fotsula och 1 djurfigur. Skeppsfigurerna är 0,4-0,8 m l och 0,16-0,27 m h. Prickhuggna med 0,5-1 cm br linjer. 3 av skeppsfigurerna har bemanningsstreck 19, 14, 8 styck och samtliga har dubbla uppåtböjda stävar. Hjulkorsfigurerna är 0,22 m i diam. Prickhugget med 2 cm br linjer. Skålgroparna är 3-6 cm i diam och 0,8-1,5 cm dj. 2 skålgropar är sammanbundna av en 0,315 m l och 2 cm br ränna. Fotsulan är 0,25 m l och 0,65 m br med markering för häl. Djurfiguren är 0,14x0,1 m och föreställer sannolikt en hingst.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Berg i dagen. Åkermark.

27 m ÖNÖ om NV spetsen av impediment i åker.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.91811
Longitud: 16.493624
Lämnings-ID: L1957:4259
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 162:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:4259