Hällristning L1957:4043, Lofta 128:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1957:4043
Foto av Hällristning L1957:4043
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning i block, 2,1x1,6x0,8 m bestående av 1 fotsula, 1 ring, 10 rännor och 134 skålgropar. Fotsulan är 18x7 cm och helt uthuggen. Den har två skålgropar huggna i hälen. Ringen är 12 cm i diam och med en skålgrop i mitten. Rännorna är 1-6 cm l och sammanbinder skålgropar. Av skålgroparna är 131 runda, 2-7 cm i diam och 0,5-2,5 cm dj, tre är avlånga, 6 cm l, 3 cm br och 0,5-1 cm dj. Belägen på blockets ovansida och N-sluttning. Granskad vid specialinventering 2008. (RAÄ dnr 326-3132-2010)

Äldre ej kvalitetssäkrad beskrivning:
1) Skålgropsförekomst i block, ca 1,75x1,25 m (V-Ö) och 0,9 m h,bestående av ca 80 skålgropar. Ca 65 av dem ligger på dentämligen plana mot SV sluttande ovansidan. De är 4-7 cm i diamoch 1-3 cm dj. 15 skålgropar är på den N brant sluttande sidan.De är 4-6 cm i diam och 1-3 cm dj.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt mot V sluttande berg. Åkerholme.

22 m Ö om inhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.938155
Longitud: 16.468028
Lämnings-ID: L1957:4043
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 128:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:4043