Hällristning L1957:3888, Lofta 153:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1957:3888
Foto av Hällristning L1957:3888
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde bestående av följande 3 förekomster som ursprungligen varit ett helt sandstensblock. Det har enligt tidigare inventering legat något längre söderut på åkerholmen och var redan då spräckt i tre delar men ändå sammanhållna till ett block. Blocket har senare flyttats för att underlätta jordbruket och då har de tre delarna separerats.

Hällristning (del A), i block (1,2x0,8x0,7 m), bestående av 1 fotsula, 15 rännor och 58 skålgropar
Fotsulan är 23x11 cm och helt uthuggen. Rännorna är 1-12 cm l, 14 sammanbinder skålgropar och 1 utgår från en skålgrop. Av skålgroparna är 54 runda, 2-11 cm i diam och 0,5-5 cm dj, 4 är avlånga, 6-11 cm l, 3-4 cm br och 0,5-1,5 cm dj.
Hällristning (del B), i block (1,5x0,6x0,8 m), bestående av 3 fotsulor, 8 rännor och 52 skålgropar.
Fotsulorna är 19-21 cm l, 6-9 cm br och helt uthuggna. 2 är parställda samt förbundna med 2 rännor. Rännorna är 2-7 cm l, 5 av dem sammanbinder skålgropar och 1 ränna utgår från en skålgrop. 2 rännor sammanbinder fotsulor. Av skålgroparna är 51 runda, 2-11 cm i diam och 0,5-4,5 cm dj, 1 är avlång 6x4 cm och 1 cm dj.
Hällristning (del C), i block (1,1x0,8x0,8 m), bestående av 2 fotsulor, 14 rännor och 52 skålgropar.
Fotsulorna är 19-23 cm l, 8-10 cm br och helt uthuggna. Rännorna är 3-24 cm l, 9 av dem sammanbinder skålgropar och 5 rännor utgår från skålgropar. Av skålgroparna är 49 runda, 2-9 cm i diam och 0,5-3 cm dj, 3 är avlånga 8-9 cm l, 4-6 cm br och 1,5 cm dj.
(Raä dnr: 326-3132-2010)


Äldre beskrivning: Skålgropsförekomst i stenblock, 1,75x1,2 m (Ö-V) och 0,6 m h, bestående av ca 60 skålgropar och 3 bäckenformiga kopplade skålgropar. Skålgroparna, på den tämligen flata ovansidan, är 3,5-12 cm i diam och 1-5 cm dj. De bäckenformiga kopplade skålgroparna är 20-26 cm l, 7-9 cm br och 1,5-3 cm dj. Stenblocket är söndersprängt i tre delar, men delarna ligger tätt intill varann. Några hallonris växer i sprickan.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerholme.

3 m N om åkerkant, mitt på S kanten av röjningsstensbelamrad åkerholme.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.909669
Longitud: 16.437318
Lämnings-ID: L1957:3888
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 153:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:3888