Hällristning L1957:3438, Lofta 84:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1957:3438
Foto av Hällristning L1957:3438
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde 11x3 m (NV-SÖ) bestående av 4 hällristningsytor.
Hällristning (1), 1,3x0,9 m (NV-SÖ) bestående av 10 skepp och 7 skålgropar. Skeppen är 24-69 cm l samtliga av dubbellinjetyp varav åtta med bemanningsstreck. Skålgroparna är 3 cm diam och 0,5-1 cm dj. Fyra av dem utgör "huvudknoppar" på bemanningsstreck. Belägen på NV-spets av hällrygg.
1,6 m SÖ om (1) är hällristning (2), 2,9x1,3 m (NNV-SSÖ) bestående av 34 skålgropar, 3-6 cm diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på krön av hällrygg.
2,8 m SÖ om (2) är hällristning (3), 1,3x0,5 m (NNV-SSÖ) bestående av 7 skålgropar varav sex runda, 3-5 cm diam och 0,5-1,5 cm dj, en skålgrop är avlång, 9x6 cm och 2 cm dj. Belägen på krön av hällrygg.
1,6 m SV om (2) är hällristning (4), 1x0,3 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 1 skepp och 2 skålgropar. Skeppet är 55 cm l och av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Skålgroparna är 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällkant mot SV. (RAÄ dnr 326-1061-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mot NV sluttande låg bergsrygg. Åkerholme.

2 m SÖ om åkerspets.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.928162
Longitud: 16.456142
Lämnings-ID: L1957:3438
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 84:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:3438