Hällristning L1957:3373, Lofta 320:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1957:3373
Foto av Hällristning L1957:3373
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning i fast häll, inom en yta av 3x1 m (NV-SÖ), bestående av två hällristningytor.
Hällristning (1) är 1,4x0,8 m (NV-SÖ), bestående av 2 skepp och 9 skålgropar.
Skeppen är 27-33 cm l, ett av dubbellinjetyp med bemanningsstreck samt ett av enkellinjetyp, fragmentariskt
Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägna på plant topparti av sprucken häll.
1,3 m NV om hällristning (1) är hällristning (2), bestående av 1 skålgrop, 5 cm diam och 1 cm dj. Belägen på plan hällyta. (RAÄ dnr 326-1061-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Gårdsbacke.

6 m N om NV hörn av ladugård.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.930352
Longitud: 16.456018
Lämnings-ID: L1957:3373
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 320:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:3373