Hällristning L1957:3364, Lofta 84:3 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1957:3364
Foto av Hällristning L1957:3364
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning 2,6x2,1 m (ÖNÖ-VSV) bestående av 1 skepp, 9 rännor, och 71 skålgropar.
Skeppet är 38 cm l och av enkellinjetyp.
Rännorna är 2-28 cm l, tre sammanbinder skålgropar, en sammanbinder en skålgrop med en spricka, fyra utgår ifrån skålgropar och en är fristående.
Skålgroparna är 2-7 cm diam och 0,5-2,5 cm dj.
Belägen på krön och SV-sluttning av uppstickande häll. (RAÄ dnr 326-1061-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Impediment i betesmark.

3 m SÖ om hällens NV spets.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.92814
Longitud: 16.455413
Lämnings-ID: L1957:3364
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 84:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:3364