Hällristning L1957:3342, Lofta 127:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1957:3342
Foto av Hällristning L1957:3342
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,8x0,4 m (NV-SÖ) bestående av 1 skepp, 172 cm l, av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Belägen på hällavsats mot NÖ. (RAÄ dnr 326-963-2010)

Äldre beskrivning: Hällristning, 1,9 m l (NV-SÖ) bestående av 1 skepp med 45 bemanningsstreck. Den ena stäven är uppböjd till en påbörjad spiral den andra stäven saknas. 19 m V delen är något vittrad.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg bergsrygg utskjutande i åker. Skogsmark.

12 m SÖ om åkerspets.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.924054
Longitud: 16.490071
Lämnings-ID: L1957:3342
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 127:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:3342