Hällristning L1957:3302, Lofta 302:2 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1957:3302
Foto av Hällristning L1957:3302
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,6x0,6 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 fotsula, 1 obestämbar figur, 5 fragment och 28 skålgropar.
Fotsulan är 13x8 cm och konturhuggen. Den obestämbara figuren är 20x13 cm. Fragmenten är 3-11 cm l. Av skålgroparna är 27 runda, 2-5 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj, 1 är avlång, 7x3 cm och 1 cm dj. Belägen på krön av sydvästsluttande hällrygg. (Raä dnr 326-3132-2010)

Äldre beskrivning: Skålgropsförekomst i häll, bestående av 15 skålgropar, inom en yta av 1,5x0,1-0,3 m (NV-SÖ) på den mot SV sluttande hällsidan. Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Låg bergrygg 0,7-1,4 m h. (N-S). Åkerholme. Slån och lövskogsbevuxen.

1,9 m SV om Raä nr: Lofta 302:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.908276
Longitud: 16.439771
Lämnings-ID: L1957:3302
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 302:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:3302