Hällristning L1957:3235, Lofta 353:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1957:3235
Foto av Hällristning L1957:3235
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 6x2 m (NV-SÖ), bestående av 2 hällristningsytor.
Hällristning (1), 3,2 x 1,9 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 8 skepp, 7 människofigurer, 3 djur, 2 uthuggna ytor, 1 pilbåge, 26 fragment, 7 rännor och 80 skålgropar. Skeppen är 18-71 cm l, sex av dubbellinjetyp med bemanningsstreck, varav ett även med spantstreck. Två av enkellinjetyp. Människofigurerna är 15-30 cm l och av strecktyp. En har pilbåge och fyra har andra "attribut". Djuren är 13-16 cm l och av strecktyp, två är fyrbenta och ett är tvåbent. Pilbågen som hålls av en människa är cm l. De uthuggna ytorna är 4-8 cm l och 3 cm br. Fragmenten är 1-25 cm l. Rännorna är 2-9 cm l, fem sammanbinder skålgropar och två utgår från skålgropar. Skålgroparna är 2-6 cm diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på krön av stort hällparti.
1,4 m NV om hällristning (1) är:
Hällristning (2), 1x0,3 m (NV-SÖ) bestående av 1 skepp, 93 cm l och av dubbellinjetyp med bemanningsstreck. Belägen på hällens NV-sluttning. (RAÄ dnr 326-963-2010)

Äldre beskrivning: Hällristning, 7x3 m (NNV-SSÖ) bestående av 10 skeppsfigurer, 2 djurfigurer, 2 människofigurer och 64 skålgropar. Skeppen är 0,45-0,85 m l och 0,9-0,28 m h. 5 av skeppen dubbla stävar och bemanningstecken är 8-29 m st. Djurfigurerna är 0,1-0,25 m l och 0,04-0,17 m h med ben. Det ena djuret är i kombination med en människofigur. Kan vara en plöjningsscen. Människofigurerna är 0,21-0,3 m h. Förekommer dels i den ovan nämnda "plöjningsscenen" och i form av en bågskytt. Skålgroparna är 3-6 cm i diam och 0,5-2 cm dj. De förekommer i två större koncentrationer. I anslutning till ristningarna förekommer endel andra streck, vilka vid det rådande ljuset inte kunde kombineras till några figurer.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mot NV-sluttande berg. Med tallar och enar glest bevuxen hagmark.

30 m SSÖ om vägkrök i skiftesgräns.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.91941
Longitud: 16.495382
Lämnings-ID: L1957:3235
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 353:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:3235