Hällristning L1957:2396, Lofta 17:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1957:2396
Foto av Hällristning L1957:2396
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,8x1,1 m (N-S) bestående av 8 skepp, 4 ringfigurer, 1 djur, 1 uthuggen yta, 6 fragment och 17 skålgropar.
Skeppen är 33-48 cm l, sex av dubbellinjetyp alla med bemanningsstreck därav två även med spantstreck, två skepp är av enkellinjetyp varav ett med bemanningsstreck.
Ringfigurerna är 10-20 cm diam och består av 2 dubbelringar, en enkelring och en spiral.
Djuret är 19 cm l, konturhugget med fyra ben.
Den uthuggna ytan är 7x6 cm.
Fragmenten är 7-15 cm l.
Skålgroparna är 3-5 cm diam och 0,5-2 cm dj.
Belägen på vågig VSV-sluttande häll. (RAÄ dnr 326-1061-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Större åkerholm.

10 m NÖ om åkerhörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.934886
Longitud: 16.461209
Lämnings-ID: L1957:2396
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 17:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:2396