Hällristning L1956:6742, Törnsfall 6:2 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1956:6742
Foto av Hällristning L1956:6742
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, i block (3,7x3,3x1,3 m), bestående av 1 fotsula, 1 ringfigur, 4 uthuggna ytor, 19 rännor och 233 skålgropar.
Fotsulan är 22x10 cm och helt uthuggen. Ringfiguren är 17 cm i diam och 1 skålgrop i mitten och 5 skålgropar i ringlinjen. De uthuggna ytorna är dels en trekant 4x4 cm; 2 runda 6-11 cm i diam samt 1 mellan skålgropar 11x9 cm. Rännorna är 2-23 cm l, 3 av dessa sammanbinder skålgropar med blockets kant, 2 utgår från skålgropar och 14 stycken sammanbinder skålgropar. Av skålgroparna är 204 runda, 3 -10 cm i diam och 0,5-3,5 cm dj. 21 skålgropar är avlånga, 6-25 cm l, 3-9 cm br och 0,5-3 cm dj. Belägen på blockets plana och vittrade ovansida. (Raä dnr: 326-3642-2010)

Äldre beskrivning: Skålgropsförekomst, 3x1,8 m (NÖ-SV) och belägen i block 3x2 m och 1,2 m h, består av 40 skålgropar och 15 avlånga gropar. Skålgroparna är 3-6 m diam och 0,5-4 cm dj. En är omgiven av en cirkelrund fördjupning 17 cm diam, 3-4 cm br och 1-2 cm dj. De avlånga groparna är 10-20 cm l, 5-8 cm br och 1-4cm dj.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Törnsfall socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av bergshöjd med bersklackar och V-sluttning av bergshöjd. Skogsmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Törnsfall socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.817842
Longitud: 16.441509
Lämnings-ID: L1956:6742
Riksantikvarieämbetets ID: Törnsfall 6:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Törnsfall
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:6742