Hällristning L1956:6621, Törnsfall 144:1 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1956:6621
Foto av Hällristning L1956:6621
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 3,5x2,5 m (NNV-SSÖ) bestående av 11 skepp och 1älvkvarn. Skeppen är 0,4-0,7 m l dubbelinjiga. Ett skepp har 3 bemanningsstreck. Älvkvarnen som är i V delen av ristningen, är 3 cm diam och 0,5 cm dj. Ristningen imålad med rödbrun färg. Några skepp, synliga som en färgskiftning finns på hällen. Platsen för hällristningen är densamma som för röse enligt 1943 års inv. med nr 144. Röset var 10 m diam och 1,5 m h. Ristningen framkom vid borttagandet av röset. Detta gjordes efter tillståndår 1960.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Törnsfall socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av berg, som sluttar svagt åt V och NV. Åkerkant.

8 m NÖ om väg och 14 m NV om åkerhörn

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Törnsfall socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.806961
Longitud: 16.498617
Lämnings-ID: L1956:6621
Riksantikvarieämbetets ID: Törnsfall 144:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Törnsfall
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:6621