Hällristning L1956:6610, Törnsfall 93:2 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1956:6610
Foto av Hällristning L1956:6610
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 10x4 meter (NV-SÖ), bestående av följande 2 förekomster:
Hällristning (1), 6,9x3,7 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 skepp, 18 fotsulor, 3 ringfigurer 3 uthuggna ytor, 14 fragment, 1 ränna och 125 skålgropar.
Skeppen är 17-50 cm l och av dubbellinjetyp, 1 är delvis trelinjigt och 2 är fragmentariska. Fotsulorna är 11-24 cm l och 6-11 cm br. Samtliga är konturhuggna varav 3 med sandalband, därav 2 parställda. Även 4 av de övriga är parställda. Ringfigurerna är 10-23 cm i diam och består av 1 enkelring och 2 ringkors. De uthuggna ytorna är 11-14 cm l och 4 -? cm br. 1 är fyrkantig, 1 är trekantig och 1 är rund. Fragmenten är 5-24 cm l. Rännan är 3 cm l och sammanbinder 2 skålgropar. Av skålgroparna är 123 runda, 2-11 cm i diam och 0,5-3 cm dj, 2 är avlånga, 8-10 cm l, 4-6 cm br och 0,5-1 cm dj. På ristningen finns även flera områden med prickhuggningar. Belägen på hällrygg.
1,9 m SÖ om hällristning (1) är: Hällristning (2), 0,9x0,1 m (N-S), bestående av 2 skålgropar, 4-11 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på hällkant mot NÖ.
(Raä dnr: 326-3642-2010)


Äldre beskrivning: Hällristning, 4x2 m (NNV-SSÖ) bestående av 2 skepp, ca 95 skålgropar, 1 ringkors, 2 ringar, 14 fotsulor, samt 8 tragment av figurer. Skeppen är 46 respektive 58 cm l, dubbellinjiga. Skålgroparna är 4- 6 cm i diam 0,5-1,5 cm dj, 30 st är inhuggna i NNV delen på en 0,8x0 ,5 m st bergyta. Ringkorsen är ca 15 cm diam. Ringarna är ca 10 cm diam. Fotsulorna är ca 20 cm l. Av dessa är 10 parställda och 5 försedda med hälband. De flesta figurerna utom skeppen och en del av skålgroparna är mycket grunda och endast lätt inknackade. I ristningens mellersta del är ett 0,8 m st vittrat parti.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Törnsfall socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av bergsrygg (NNV-SSÖ). Skogsmark.

15 m VSV om väg.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Törnsfall socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.83175
Longitud: 16.474231
Lämnings-ID: L1956:6610
Riksantikvarieämbetets ID: Törnsfall 93:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Törnsfall
Riksantikvarieämbetets information: » L1956:6610