Hällristning L1955:8712, Annerstad 71:1 i Ljungby, Kronoberg
Foto av Hällristning L1955:8712
Foto av Hällristning L1955:8712
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning i block, 3,2x2,3x0,9 m, bestående av 4 fotsulor, 1 uthuggen yta, 1 ränna och 104 skålgropar.
Fotsulorna är 13-22 cm l och 6-9 cm br, helt uthuggna. Den uthuggna ytan är 20x20 cm och är belägen mellan flera skålgropar och binder ihop dessa. Rännan är 2 cm l och sammanbinder två skålgropar. Skålgroparna är 3-11 cm i diam och 0,5-4 cm dj. Belägen på blockets hela översida. (Raä dnr: 321-2783-2009) - -

För äldre beskrivning, se skannat dokument.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Annerstad socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Skogsmark.

Mitt i gränsmur.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Annerstad socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.796703
Longitud: 13.693877
Lämnings-ID: L1955:8712
Riksantikvarieämbetets ID: Annerstad 71:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Socken: Annerstad
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:8712