Hällristning L1955:8618, Angelstad 124:1 i Ljungby, Kronoberg
Foto av Hällristning L1955:8618
Foto av Hällristning L1955:8618
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

För äldre beskrivning se skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Huvuduppgiftsfliken för arkeologiska undersökningar som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Angelstad socken i Ljungby kommun (Kronobergs län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Angelstad socken eller Ljungby kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.879193
Longitud: 13.805998
Lämnings-ID: L1955:8618
Riksantikvarieämbetets ID: Angelstad 124:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kronoberg
Kommun: Ljungby
Socken: Angelstad
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:8618