Hällristning L1955:6457, Hjorted 821 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:6457
Foto av Hällristning L1955:6457
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningar, 7x2 m (NV-SÖ) bestående av 2 förekomster:
Hällristning, 2x1,5 m (NV-SÖ), bestående av 2 obestämbara figurer, 3 fotsulor och 66 skålgropar. De 2 obestämbara linjerna består av en linje och den andra av 2 parallella linjer 5-15 cm l. Fotsulorna är 15-30 cm l. 2 parallella fotsulor med ristad kontur, 1 är helhuggen. Skålgroparna är 2-10 cm diam och 0,5-2 cm dj. Skålgropsförekomst i häll 0,05-0,2 m (NÖ-SV), bestående av 2 skålgropar 3 cm diam och 0,5 dj. (RAÄ-2018-1731)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Hjorted socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön och SV-sida av bergrygg i igenväxande hagmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Hjorted socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.593749
Longitud: 16.505749
Lämnings-ID: L1955:6457
Riksantikvarieämbetets ID: Hjorted 821
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Hjorted
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:6457