Hällristning L1955:5170, Törnsfall 316 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:5170
Foto av Hällristning L1955:5170
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 2x1 m (NV-SÖ), bestående av två hällristningsytor (A & B).
Hällristning (A), 1,1x0,6 m (NV-SÖ), bestående av 3 skepp och 1 ringfigur.
Skeppen är 23-27 cm l, 2 av dubbellinjetyp och 1 av enkellinjetyp och med bemanningsstreck. Ringen är 15 cm i diam. Belägen på liten NV-sluttande häll. Ristningen syns endast som en vit färgning på hällytan
0,3 m N om hällristning (A) är: Hällristning (B), 1x0,2 m (Ö-V), bestående av 2 skepp och 2 fragment.
Skeppen är 32-33 cm l, båda av dubbellinjetyp. Fragmenten är 9-13 cm l. Belägen på lodrät hällyta mot S.
Hittade vid arkeologisk specialinventering år 2012 utförd av Botark. (Raä dnr: 3.4.2-3335-2013)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Törnsfall socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Skogsmark.

15 m SV om kanten på röse, Raä nr 153:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Törnsfall socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.810732
Longitud: 16.509043
Lämnings-ID: L1955:5170
Riksantikvarieämbetets ID: Törnsfall 316
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Törnsfall
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:5170