Hällristning L1955:5129, Törnsfall 314 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:5129
Foto av Hällristning L1955:5129
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 7,9x3,4 m (NNV-SSÖ), bestående av 6 skepp, 1 människofigur, 53 fotsulor, 5 ringfigurer, 4 obestämbara figurer och 21 fragment.
Skeppen är 31-67 cm l, fragmentariska och av enkellinjetyp. Människofiguren är 27 cm l, med helt uthuggen kropp. Fotsulorna är 14-30 cm l och 7-16 cm br, alla är konturhuggna. 26 har sandalband varav 15 är parställda. Flera av de parställda fotsulorna är sammanhuggna och liknar ibland ringkors. Av de 27 som saknar sandalband är 13 parställda. Ringfigurerna är består av 1 ringkors 19 cm i diam och 3 enkelringar varav 2 runda, 9-18 cm i diam, och 1 oval, 20x17 cm. De obestämbara figurerna är 9-33 cm l och 6-21 cm br. Fragmenten är 4-22 cm l. Belägen på en svagt SV-sluttande kvartsithäll med brandskador. Ristningen syns endast när hällen är torr och då endast som en vit färgning på hällytan. Figurerna är delvis mycket svårtolkade och sannolikt finns fler figurer på hällen. Hittad vid arkeologisk specialinventering år 2012 utförd av Botark. (Raä dnr: 3.4.2-3335-2013)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Törnsfall socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Skogsmark.

9 m SV om det nordligasre röset inom Raä nr 152:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Törnsfall socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.81228
Longitud: 16.507222
Lämnings-ID: L1955:5129
Riksantikvarieämbetets ID: Törnsfall 314
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Törnsfall
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:5129