Hällristning L1955:5076, Törnsfall 315 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:5076
Foto av Hällristning L1955:5076
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 10x5 m (ÖSÖ-VNV), bestående av sex hällristningsytor (A-F).
Hällristning (A), 3,8x1,3 m (SSÖ-NNV), bestående av 12 skepp, 6 fotsulor, 1 uthuggen yta, 3 obestämbara figurer och 15 fragment.
Skeppen är 18-52 cm l, 3 av enkellinjetyp, 6 av dubbellinjetyp och 3 helt uthuggna varav ett med bemanningsstreck och lurblåsare. Fotsulorna är 17-21 cm l och 8-10 cm br, alla konturhuggna varav 4 med sandalband, 4 är parställda varav 2 med sandalband. Den uthuggna ytan är 9x9 cm st. De obestämbara figurerna är 12-36 cm l och 10-24 cm br. Fragmenten är 6-68 cm l. Belägen på hällryggens SV-sluttning.
1,7 m SÖ om hällristning (A) är: Hällristning (B), bestående av 1 skepp, 21 cm l och av enkellinjetyp. Belägen på hällens sydspets och SV-sluttning.
1 m NÖ om hällristning (A) är: Hällristning (C), bestående av 1 skepp, 42 cm l och helt uthugget. Belägen på hällryggens krön.
1 m NÖ om hällristning (C) är: Hällristning (D), 0,3x0,2 m (N-S), bestående av 1 skepp och 1 fragment.
Skeppet är 20 cm l och av enkellinjetyp. Fragmentet är 12 cm l. Belägen på hällryggens NÖ-sluttning.
1,4 m SSÖ om hällristning (D) är: Hällristning (E), bestående av 1 skepp, 36 cm l, av dubbellinjetyp, fragmentariskt. Belägen på hällryggens NÖ-sluttning.
3,8 m SÖ om hällristning (E) är: Hällristning (F), 0,3x0,2 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 fotsulor, 18-21 cm l och 10-11 cm br, konturhuggna och parställda. Belägen på SÖ-spetsen av hällryggens NÖ-sluttning.
Hittade vid arkeologisk specialinventering år 2012 utförd av Botark. (Raä dnr: 3.4.2-3335-2013)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Törnsfall socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hällrygg. Skogsmark.

5 m Ö om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Törnsfall socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.813489
Longitud: 16.506818
Lämnings-ID: L1955:5076
Riksantikvarieämbetets ID: Törnsfall 315
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Törnsfall
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:5076