Hällristning L1955:5051, Törnsfall 317 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:5051
Foto av Hällristning L1955:5051
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 3,5x1,5 m (NNÖ-SSV), bestående av två hällristningsytor (A & B).
Hällristning (A), 1,2x0,3 m (Ö-V) bestående av 3 fotsulor, 25-28 cm l och 8-10 cm br. Konturhuggna med sandalband, två är parställda. Belägen på V-sluttande kvartsithäll. Ristningen syns endast som en vit färgning på hällytan
2 m SSV om hällristning (A) är: Hällristning (B), 0,9x0,3 m (NV-SÖ), bestående av 4 fotsulor, 18-22 cm l och 8-9 cm br. Konturhuggna och parställda. Belägen i hällsvacka med brandskada. Ristningen syns endast som en vit färgning på hällytan
Hittade vid arkeologisk specialinventering år 2012 utförd av Botark. (Raä dnr: 3.4.2-3335-2013)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Törnsfall socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Skogsmark.

20 m V om stensättning, Raä nr 225:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Törnsfall socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.811508
Longitud: 16.507947
Lämnings-ID: L1955:5051
Riksantikvarieämbetets ID: Törnsfall 317
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Törnsfall
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:5051