Hällristning L1955:5002, Törnsfall 306 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:5002
Foto av Hällristning L1955:5002
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 17x4 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 hällristningsytor (A-D).
Hällristning (A), 3,1x1,4 m (NNÖ-SSV), bestående av 1 fotsulefigur, 3 fragment, 3 rännor och 106 skålgropar.
Fotsulan är 13x8 cm st, helt uthuggen och med en skålgrop i hälen. Fragmenten är 4-15 cm l. Rännorna är 1-7 cm l, alla sammanbinder skålgropar. Av skålgroparna är 101 runda, 3-9 cm diam och 0,5-2 cm dj; 4 är avlånga, 7-12 cm l, 3-6 cm br och 0,5-2 cm dj. Belägen på plant hällkrön med brandskada.
2 m NNV om hällristning (A) är: Hällristning (B), bestående av 1 skålgrop, 4 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på liten hällklack.
1,2 m NNV om hällristning (B) är: Hällristning (C), 1,3x0,3 m (N-S), bestående av 5 skålgropar, 3-4 cm diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på låg plan hällyta.
11 m SSÖ om hällristning (A) är: Hällristning (D), 0,6x0,1 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skålgropar, 3 cm diam och 0,5 cm dj. Belägen på liten hällrygg.
Hittade vid arkeologisk specialinventering år 2012 utförd av Botark. (Raä dnr: 3.4.2-3335-2013)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Törnsfall socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hagmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Törnsfall socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.808734
Longitud: 16.511534
Lämnings-ID: L1955:5002
Riksantikvarieämbetets ID: Törnsfall 306
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Törnsfall
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:5002