Hällristning L1955:4936, Gamleby 797 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:4936
Foto av Hällristning L1955:4936
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 9x2 m (Ö-V), bestående av 2 hällristningsytor (A & B).
Hällristning (A), 1,9x0,8 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 skepp, 1 ringfigur, 1 uthuggen yta och 4 fragment.
Skeppet är 23 cm l och av dubbellinjetyp. Ringfiguren är 43x27 cm och är nertill försedd med två utskott, (ben?). Den uthuggna ytan är 6 cm i diam. Fragmenten är 4-17 cm l. Grunt huggen på slät S-sluttande hällyta nära hällens krön.
4,5 m VSV om hällristning (A) är: Hällristning (B), 1,5x1,3 m (NNÖ-SSV), bestående av 2 skepp, 5 fragment och 5 skålgropar.
Skeppen är 23-29 cm l, 1 av dubbellinjetyp, 1 helt uthugget. Fragmenten är 10-17 cm l. Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på VNV-sluttande häll ovanför stup.
Påträffade vid specialinventering utförd av Botark år 2012. (Raä dnr: 326-4175-2012)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerholme med slånsnår.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.910885
Longitud: 16.358232
Lämnings-ID: L1955:4936
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 797
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:4936