Hällristning L1955:4852, Gamleby 769 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:4852
Foto av Hällristning L1955:4852
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning i block, 2,3x1,7x1,1 m, bestående av 7 skepp, 1 ramfigur, 11 fragment och 1 skålgrop.
Skeppen är 11-35 cm l, 5 av dubbellinjetyp varav 3 med bemanningsstreck därav 1 med lurblåsare; 2 är av enkellinjetyp. Samtliga skepp är fragmentariska. Ramfiguren är 24x15 cm och fragmentarisk. Fragmenten är 2-20 cm l. Skålgropen är 5 cm i diam och 0,5 cm dj. Huvudsakligen belägen på blockets lodräta sida mot SV. 3 av fragmenten finns på blockets lodräta sida mot SÖ och skålgropen är belägen på blockets krön. Blocket är av kvartsit och ristningen syns bara som en färgning i den blanka ytan. Påträffad vid specialinventering utförd av Botark år 2011. (Raä dnr: 326-4020-2012)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Betesbacke.

15 m NÖ om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.878954
Longitud: 16.387626
Lämnings-ID: L1955:4852
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 769
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:4852