Hällristning L1955:4750, Gamleby 787 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:4750
Foto av Hällristning L1955:4750
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 4 x4 m bestående av 3 hällristningsförekomster (A-C).
Hällristning (A), 0,3x0,2 m (Ö-V), bestående av 3 skålgropar, 4-5 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på krön av SV-sluttande häll.
1,4 m Ö om hällristning (A) är: Hällristning (B), 2,3x1,6 m (Ö-V), bestående av 23 skålgropar, 3-4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen i hällsvacka.
1,7 m SSÖ om hällristning (A) är: Hällristning (C), 0,7x0,3 m (Ö-V), bestående av 1 fotsula och 3 skålgropar. Fotsulan är 24 cm l och 12 cm br samt grunt konturhuggen. Skålgroparna är 3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällens SV-sluttning.
Påträffade vid specialinventering utförd av Botark år 2012. (Raä dnr: 326-4175-2012)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hagmark.

20 m V om Raä nr 786. 3 m VSV om stensättning Raä nr 783.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.908164
Longitud: 16.342988
Lämnings-ID: L1955:4750
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 787
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:4750