Hällristning L1955:4558, Misterhult 2047 i Oskarshamn, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:4558
Foto av Hällristning L1955:4558
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,5x1,1 m (N-S), bestående av 2 skepp, 1 fotsula och 4 skålgropar. Skeppen är 78-92 cm l och av dubbellinjetyp. Båda är fragmentariska. Fotsulan är 28x15 cm och konturhuggen. Skålgroparna är 3-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på svagt N-sluttande häll. Påträffad vid specialinventering utförd av Botark år 2010-2011. (Raä dnr: 326-1726-2012)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Misterhult socken i Oskarshamns kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomt och ängsmark.

12 m ÖSÖ om hushörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Misterhult socken eller Oskarshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.516777
Longitud: 16.604656
Lämnings-ID: L1955:4558
Riksantikvarieämbetets ID: Misterhult 2047
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Oskarshamn
Socken: Misterhult
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:4558