Hällristning L1955:4230, Lofta 615 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:4230
Foto av Hällristning L1955:4230
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 10x3 m (NNV-SSÖ), bestående av 4 hällristningsförekomster (A-D):
Hällristning (A), 4,7x2,3 m (N-S) bestående av 9 skepp, 1 fotsula, 1 obestämbar figur, 1 fragment, 3 rännor och 60 skålgropar.
Skeppen är 30-92 cm l, 1 av enkellinjetyp samt 8 av dubbellinjetyp varav 4 med bemanningsstreck. Fotsulan är 15x9 cm konturhuggen och fragmentarisk. Den obestämbara figuren är 26x12 cm. Fragmentet är 14 cm l. Rännorna är 4-6 cm l och sammanbinder skålgropar. Skålgroparna är 3-7 cm i diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på krön och ÖNÖ-sluttning av hällrygg.
1,8 m SSÖ om hällristning (A) är: Hällristning (B), 0,8x0,2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 1 fotsula och 2 skålgropar. Fotsulan är 18x8 cm och konturhuggen. Skålgroparna är 2-5 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällryggens ÖNÖ-sluttning.
1,5 m SÖ om hällristning (B) är: Hällristning (C), 0,4x0,2 m (NÖ-SV), bestående av 3 skålgropar, 3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällryggens ÖNÖ-sluttning.
2,2 m S om hällristning (C) är: Hällristning (D), bestående av 1 skålgrop, 5 cm i diam och 1,5 cm dj. Belägen på hällryggens kam
Påträffad vid specialinventering utförd av Botark år 2009-2010. (Raä dnr: 326-2903-2011)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hagmark, åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.967523
Longitud: 16.450242
Lämnings-ID: L1955:4230
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 615
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:4230