Hällristning L1955:4212, Gamleby 656 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:4212
Foto av Hällristning L1955:4212
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,5x1,4 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp, 1 uthuggen yta, 2 fragment, 14 rännor och 24 skålgropar.
Skeppet är 21 cm l och av dubbellinjetyp. Den uthuggna ytan är 7x5 cm. Fragmenten ät 7-14 cm l. Rännorna är 3-24 cm l, 6 av dem sammanbinder skålgropar; 8 utgår från skålgropar. Skålgroparna är 2-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på SV-sluttande hällavsats. Påträffad vid specialinventering utförd av Botark år 2010. (Raä dnr: 326-2851-2011)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerholme.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.900086
Longitud: 16.378343
Lämnings-ID: L1955:4212
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 656
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:4212