Hällristning L1955:4211, Gamleby 686 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:4211
Foto av Hällristning L1955:4211
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,2x1,2 m (ÖNÖ-VSV), bestående av 2 skepp, 2 djur, 2 ringfigurer, 4 obestämbara figurer, 1 uthuggen yta, 2 rännor och 26 skålgropar.
Skeppen är 33-40 cm l, 1 av enkellinjetyp och 1 av dubbellinjetyp, båda med bemanningsstreck. Djuren är 30-40 cm l, 1 konturhugget och 1 av strecktyp, båda fyrbenta. Ringarna är 7-8 cm diam, 1 omger en skålgrop, 1 har ett kort utskott. De obestämbara figurerna är 9-27 cm l och 6-10 cm br. Rännorna är 2-5 cm l och utgår från skålgropar. Skålgroparna är 2-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på krön av NNV-sluttande häll. Påträffad vid specialinventering utförd av Botark år 2010. (Raä dnr: 326-2850-2011)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Impediment i åkermark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.892252
Longitud: 16.377951
Lämnings-ID: L1955:4211
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 686
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:4211