Hällristning L1955:4208, Gamleby 670 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:4208
Foto av Hällristning L1955:4208
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 10x6 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 5 hällristningsytor (A-E), med 1 skepp, 2 ringfigurer och 15 skålgropar.
Hällristning (A), 0,8x0,4 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 skepp, 2 ringfigurer och 8 skålgropar. Skeppet är 35 cm l och av dubbellinjetyp. Ringfigurerna är 6-10 cm diam och omger varsin skålgrop. En av dem är placerad på skeppets reling. Skålgroparna är 1-6 cm i diam och 0,5-1,5 cm dj. Belägen på N-sluttande häll.
1,6 m V om hällristning (A) är: Hällristning (B), bestående av 1 skålgrop, 4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på NV-sluttande häll.
3,1 m NNV om hällristning (A) är: Hällristning (C), bestående av 1 skålgrop, 5 cm i diam och 1 cm dj. Belägen på hällavsats mot N.
5 m VNV om hällristning (B) är: Hällristning (D), 1,2x0,1 m (Ö-V), bestående av 4 skålgropar, 2-3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på V-sluttande häll med brandskada.
1,9 m S om hällristning (D) är: Hällristning (E), bestående av 1 skålgrop, 6 cm i diam och 1 cm dj. Belägen på SV-sluttande häll. Påträffad vid specialinventering utförd av Botark år 2010. (Raä dnr: 326-2851-2011)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Skogsmark.

8 m SSÖ om Raä nr 63:1. Hällristning (A) 2 m V om sprängkant mot väg E22.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.901308
Longitud: 16.382911
Lämnings-ID: L1955:4208
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 670
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:4208