Hällristning L1955:4187, Gamleby 657 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:4187
Foto av Hällristning L1955:4187
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,3x0,4 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 1 skepp och 3 skålgropar. Skeppet är 37 cm l och av dubbellinjetyp. Av skålgroparna är 2 runda, 4 cm i diam och 0,5-1 cm dj; 1 är avlång, 9x7 cm och 1,5 cm dj. Belägen på SV-sluttande hällyta. Påträffad vid specialinventering utförd av Botark år 2010. (Raä dnr: 326-2851-2011)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bergbacke.

2,1 m VSV om den första ristningen inom Raä nr 430:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.900177
Longitud: 16.38479
Lämnings-ID: L1955:4187
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 657
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:4187