Hällristning L1955:3940, Gamleby 580 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:3940
Foto av Hällristning L1955:3940
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 11x3 m (NV-SÖ), beläget ovanför en brant hällkant sluttande mot sydväst och bestående av följande fyra förekomster:
Hällristning (A), 0,3x0,2 m (N-S), bestående av 1 ring och 1 fragment.
Ringen är oval 13x10 cm Fragmentet är 6 cm l. Belägen på hällavsats mot SV.
2,4 m V om hällristning (A) är: Hällristning (B), 0,4x0,2 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 3 fragment.
Fragmenten är 7-17 cm l. Belägen på hällens SV-sluttning
7,5 m NNV om hällristning (A) är: Hällristning (C), 0,3x0,2 m (NV-SÖ), bestående av 1 ringkors och 1 fragment.
Ringkorset är 16 cm i diam. Fragmentet är 6 cm l. Belägen på hällkant mot SV.
1,7 m N om hällristning (C) är: Hällristning (D), 1x0,8 m (ÖSÖ-VNV), bestående av 6 fotsulor, 10-23 cm l och 8-12 cm br, 2 av dem är fragmentariska. Alla är konturhuggna, 4 är parställda och av dem har 2 sandalband. Mitt i ristningsytan finns en brandskada. Belägen på plan hällyta.
Figurerna är mycket grunt inhuggna i kvartsit och ristningen syns bara som en ljus färgning på ytan. (Raä dnr: 326-3131-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Betesmark.

12 m N om åkerkant (Yta A).

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.874052
Longitud: 16.4477
Lämnings-ID: L1955:3940
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 580
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3940