Hällristning L1955:3936, Gamleby 549 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:3936
Foto av Hällristning L1955:3936
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, bestående av 1 fotsula 25x13 cm, konturhuggen, fragmentarisk och prickhuggen. Belägen på en S-sluttande hällyta. Inhuggen i en hård kvartsitbergart och syns endast som en färgförändring i hällens yta. Påträffad vid specialinventering 2009. (RAÄ dnr 326-3131-2010).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hagmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.892663
Longitud: 16.462163
Lämnings-ID: L1955:3936
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 549
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3936