Hällristning L1955:3927, Gamleby 615 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:3927
Foto av Hällristning L1955:3927
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 7,3x3,2 m (NV-SÖ), bestående av 74 skepp, 1 fotsula, 5 ringfigurer, 2 yxfigurer, 1 ramfigur, 3 uthuggna ytor, 1 obestämbar figur, 25 fragment, 10 skålgropar samt många ytor med prickhuggningar.
Skeppen är 10-194 cm l, 39 av dubbellinjetyp varav 3 med spantstreck, 30 med bemanningsstreck varav 8 även har spantstreck. 18 skepp är av enkellinjetyp varav 13 med bemanningsstreck. 17 skepp är helt uthuggna varav 4 med bemanningsstreck. Fotsulan är 14x8 cm och konturhuggen. Ringfigurerna är 4-18 cm i diam, 3 är helt uthuggna varav 1 med ett 4 cm långt utskott, 1 ringkors med dubbla ringar, samt 1 dubbelring med uthugget mittparti. Yxfigurerna är 11 cm l. Ramfiguren är 27x17 cm. De uthuggna ytorna är 12-58 cm l och 3-7 cm br. De kan även tolkas som skeppsskrov. Den obestämbara figuren är 9x5 cm. Fragmenten 5-30 cm l. Skålgroparna är 2-4 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på SV-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3131-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Hagmark.

S om stensättning Raä 232:1.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.86869
Longitud: 16.455838
Lämnings-ID: L1955:3927
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 615
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3927