Hällristning L1955:3899, Gamleby 499 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:3899
Foto av Hällristning L1955:3899
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,8x0,7 m (VNV-OSO), bestående av 2 skepp och 11 skålgropar. Skeppen är 46-93 cm l och av dubbellinjetyp varav ett med bemanningsstreck. Skålgroparna är 2-7 cm i diam och 0,5-2 cm dj. Belägen på brant V-sluttande häll. Påträffad vid specialinventering 2008. (RAÄ dnr 326-3131-2010).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark.

32 m NNV om hushörn.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.896771
Longitud: 16.3923
Lämnings-ID: L1955:3899
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 499
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3899