Hällristning L1955:3883, Gamleby 646 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:3883
Foto av Hällristning L1955:3883
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 19x6 meter (NV-SÖ), bestående av följande 4 förekomster (A-D).
Hällristning (A), 2x0,7 m (N-S), bestående av 5 skepp, 2 fragment och 1 skålgrop.
Skeppen är 17-35 cm l, 4 av dubbellinjetyp varav 2 med bemanningsstreck, 1 av enkellinjetyp. Fragmenten är 12-14 cm l. Skålgropen är 3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på SV-sluttande häll.
7 m S om hällristning (A) är: Hällristning (B), 1x0,3 m (NNV-SSÖ), bestående av 2 skepp, 39-41 cm l av dubbellinjetyp med bemanningsstreck varav 1 även med spantstreck. Belägen på SV-sluttande häll.
6 m ÖSÖ om hällriatning (B) är: Hällristning (C), bestående av 1 skålgrop, 16x12 cm och 0,5 cm dj. Belägen på krön av hällrygg.
3 m SÖ om hällristning (A) är: Hällristning (D), bestående av 1 skålgrop, 3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på hällkant mot SV.
(Raä dnr: 326-3131-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SV-sluttning. Hagmark.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.87258
Longitud: 16.440612
Lämnings-ID: L1955:3883
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 646
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3883