Hällristning L1955:3866, Gamleby 581 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:3866
Foto av Hällristning L1955:3866
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristningsområde, 7x2 m (ÖSÖ-VNV), bestående av följande 2 förekomster:
Hällristning (A), 0,8x0,3 m (Ö-V), bestående av 4 fotsulor, 2 obestämbara figurer och 1 fragment.
Fotsulorna är 20-21 cm l och 9-10 cm br, konturhuggna med sandalband, parställda. De obestämbara figurerna är 9-10 cm l och 3-4 cm br. Fragmentet är 18 cm l. Alla figurer mycket grunt huggna. Belägna på V-sluttande kvartsithäll.
3,5 m SÖ om hällristning (A) är: Hällristning (B), 1,7x0,8 m (NV-SÖ), bestående av 1 skepp och 1 fotsula.
Skeppet är 145 cm l och av dubbellinjetyp. Fotsulan är 14x8 cm och konturhuggen. Alla figurer mycket grunt huggna. Belägen på V-sluttande kvartsithäll.
(326-3131-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Västsluttning. Hagmark.

18 m ÖNÖ om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.873447
Longitud: 16.450379
Lämnings-ID: L1955:3866
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 581
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3866