Hällristning L1955:3863, Lofta 591 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:3863
Foto av Hällristning L1955:3863
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 1,3x0,7 m (N-S), bestående av 3 skepp, 2 fotsulor, 3 fragment och 3 skålgropar.
Skeppen är 8-19 cm l och fragmentariska, 1 är av dubbellinjetyp och 2 är av enkellinjetyp. Fotsulorna är konturhuggna och fragmentariska, 15-17 cm l och 8-11 cm br. Fragmenten är 3-4 cm l. Skålgroparna är 2-3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på SV-sluttande kvartsithäll med brandskador. (326-3132-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Lofta socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åkerholme.

7 m NÖ om åkerkant. 41 m NV om åkerspets.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Lofta socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.907539
Longitud: 16.455917
Lämnings-ID: L1955:3863
Riksantikvarieämbetets ID: Lofta 591
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Lofta
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3863