Hällristning L1955:3818, Gamleby 590 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:3818
Foto av Hällristning L1955:3818
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 0,9x0,7 m (NNV-SSÖ), bestående av 5 skepp, 3 fragment och 1 skålgrop.
Skeppen är 16-29 cm l varav 4 av dubbellinjetyp och 1 delvis uthugget och detta med bemanningsstreck. Fragmenten är 2-13 cm l. Skålgropen är 3 cm i diam och 0,5 cm dj. Belägen på liten NÖ-sluttande häll. (Raä dnr: 326-3131-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Betesmark.

7 m NNÖ om Raä nr: Gamleby 589.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.873905
Longitud: 16.445652
Lämnings-ID: L1955:3818
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 590
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3818