Hällristning L1955:3789, Gamleby 584 i Västervik, Kalmar
Foto av Hällristning L1955:3789
Foto av Hällristning L1955:3789
Arkeologisk beskrivning av hällristningen
I beskrivningen av hällristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Hällristning, 2,2x1,6 m (Ö-V), bestående av 3 fotsulor, 4 fragment, 1 uthuggen yta, 5 rännor och 18 skålgropar.
Fotsulorna är 20-23 cm l och 7-10 cm br, alla konturhuggna varav 1 med sandalband. Fragmenten är 4-9 cm l. Den uthuggna ytan är 6x4 cm. Rännorna är 1-3 cm l och sammanbinder skålgropar varav 4 bildar en fyrkant. Skålgroparna är 1-5 cm i diam och 0,5-1 cm dj. Belägen på plan men "vågig" häll. (Raä dnr: 326-3131-2010)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Hällristningens geografiska plats
Hällristningen finns i Gamleby socken i Västerviks kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Betesmark.

34 m NNV om åkerkant.

Hällristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera hällristningar i Gamleby socken eller Västervik kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.873748
Longitud: 16.445742
Lämnings-ID: L1955:3789
Riksantikvarieämbetets ID: Gamleby 584
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Hällristning
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Kalmar
Kommun: Västervik
Socken: Gamleby
Riksantikvarieämbetets information: » L1955:3789